Kemudahan

Kemudahan yang terdapat di Pusat kegiatan Guru Batu Kikir adalah seperti berikut:

  • Bilik Mesyuarat
  • Perpustakaan
  • Bilik Kuliah
  • CD Interaktif
  • Capaian Internet ( Wifi )

BILIK MESYUARAT

PERPUSTAKAAN

BILIK KULIAH

CD INTERAKTIF

KEMUDAHAN INTERNET ( WIFI)

Advertisements