IQ PSS

PENGENALAN

IQPSS ialah Indek Qualiti PSS merupakan pentarafan PSS sekolah secara kendiri. Ia diguna pakai sebagai indek piawai pengukur prestasi Pusat Sumber Sekolah seluruh Malaysia. IQ PSS menterjemahkan kreteria kualitatif pencapaian kepada indek kuantitatif kualiti agar prestasi sebuah pss boleh diukur secara seragam dibuat analisa bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pss dalam merancang tindakan pembetulan dan penambahbaikan peruntukan kewangan,pembekalan bahan ( koleksi) pss, peralatan, program latihan, program jejak maklumat dan sebagainya agar dapat dilaksanakan dengan lebih berjkesan dalam mencapai matlamat di masa hadapan.

Dalam sistem automasi terdapat :

– IQ-PSS

– iNILAM

-ps-SENTRAL

– Pengelasan

– Penilaian

////\\\\

Matlamat:

Memperkasa Pusat Sumber Sekolah bagi membudayakan perkongsian maklumat ke arah pembentukan generasi berilmu melalui jaringan perkongsian pintar.

TANGGUNGJAWAB GPM

1. Kemaskini profil sekolah / PSS

2. Buat penarafan kendiri PSS

3. majukan Penarafan yang lengkap ke PKG

Advertisements