SPPICTS

PENGENALAN

Portal ini dibangunkan bertujuan untuk menempatkan aplikasi-aplikasi pemantauan yang akan digunakan di sekolah bagi membolehkan pihak Kementerian Pelajaran, khususnya di Bahagian Teknologi Pendidikan mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan ICT di sekolah. Setakat ini, terdapat dua aplikasi utama telah ditempatkan di dalam portal ini iaitu Sistem Smart School Qualification Standards dan Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah.

Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah (SPPICTS)

Pengumpulan Data Bil 1/2010 sudah ditamatkan.

Status pencapaian keseluruhan ialah 94.77%. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat.

Pengumpulan Data Bil 2/2010 akan diadakan pada 20 Jun 2010 hingga 9 Julai 2010.

/////\\\\\

Anda boleh melayari portal Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah dengan hanya klik url di bawah:

http://ssqs.moe.edu.my/ssqs/

LAPORAN SPPICT 2/2010


LAPORAN SPPICT 1/2010