SSQS

Sistem Smart School Qualification Standards (SSQS)

Aplikasi ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di 88 buah sekolah bestari kini aplikasi ini yang telah dibina berasaskan web akan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.

Pihak sekolah tidak perlu mengisi maklumat SSQS pada ketika ini sehingga diberitahu kelak. Elakkan dari mengisi maklumat SSQS sekarang.

/////\\\\\

Anda boleh melayari portal Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah dengan hanya klik url di bawah:

http://ssqs.moe.edu.my/ssqs/

Advertisements