Support Ticketing System (STS)

STS MERUPAKAN SATU SISTEM PENGURUSAN LOG MASALAH ICT DI SEKOLAH. SEGALA PERMASALAHAN ICT PERLU DIREKODKAN DALAM SISTEM INI KERANA MAKLUMAT YANG DIPEROLEH AKAN DIJADIKAN ASAS PENYENGGARAAN ICT YANG DIPERLUKAN OLEH PIHAK SEKOLAH.

SEGALA PERMASALAHAN ICT DI SEKOLAH BOLEH DILAPORKAN KE STS ATAU MELALUI TALIAN KPKPM 1-800-88-4774. INI KERANA MASIH TERDAPAT SEBILANGAN SEKOLAH YANG TIDAK MELAPORKAN PERMASALAHAN SECARA “ONLINE” MAHU PUN MELALUI TALIAN KPKPM.